Biến Tần HS

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m.

Địa Chỉ

Biến Tầ n HS

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG HƯNG VIỆT
MST
: 3702063750
Người đại diện: Lê Hùng Châu
Địa chỉ: Số 5/6 Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:(0274)363 65 08/363 6 509/653 35 32
Hotline: 0903 108 416

Send us an email